دسته گل های سنتی زیبایی خاص خودشان را دارند. این دسته های گل یک ابراز عاشقانه درخواست برای بخشیده شدن میتوانند باشند و یا ساده ترین روش برای ابراز علاقه به نزدیکانتان. برای دسته گلهای سنتی ظرفهای متنوعی وجود دارند به همین دلیل هیچوقت تکراری نمیشوند. شما می ... بیشتر بخوانید